Trvalo udržateľný rozvoj v spoločnosti Zott

Spoločnosť Zott sa stavia k životu zodpovedne: živá a mnohostranná koncepcia podnikovej zodpovednosti
Ako známy výrobca potravín považujeme za svoju povinnosť konať v duchu podnikovej zodpovednosti; týka sa to našich vlastných podnikových aktivít, ako aj spolupráce s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a zamestnancami. Koncepcia našej podnikovej zodpovednosti sa uplatňuje pozdĺž celého hodnotového reťazca, od sektoru surovín, cez životné prostredie až po kvalitu a bezpečnosť, a týka sa zamestnancov aj spoločnosti a zainteresovaných strán.

V našich zahraničných výrobných lokalitách zohľadňujeme ekologické, sociálne a spoločenské aspekty našej podnikovej politiky a strategickej orientácie. Máme spoločnú zodpovednosť voči ľuďom, zvieratstvu a životnému prostrediu.

Správa o udržateľnom vývoji spoločnosti Zott Group za rok 2016
Správu o udržateľnom vývoji spoločnosti Zott v anglickom a nemeckom jazyku môžete nájsť tu.