Spoločnosť Zottarella bez genetického inžinierstva

Spoločnosť Zottarella bez genetického inžinierstva
Všetky naše produkty Zottarella sa vyrábajú z mlieka kráv, ktoré sú kŕmené vybraným krmivom – výlučne bez geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a vypestovanom z väčšej časti v Európe. Okrem toho je zabezpečené, aby všetky ostatné suroviny a prísady používané v spoločnosti Zottarella, ako je napr. bazalka, boli vyprodukované bez použitia genetického inžinierstva. Na tejto stránke nájdete niekoľko zaujímavých faktov o spoločnosti Zott, ktorá nevyužíva GMO.

Túžba po zmene
Prieskumy odhalili, že väčšina Nemcov je kategoricky proti kŕmeniu zvierat geneticky modifikovanými krmivami, preto sme v spoločnosti Zott pripravili víziu podnikania, ktorá spĺňa nároky našich spotrebiteľov na zdravé, vysoko kvalitné a trvalo udržateľné výrobky. Jedným z jej prvkov je koncepcia trvalo udržateľného krmiva pre naše dojnice.

Od vízie k realite
V roku 2010 sme uviedli do praxe program spoločnosti Zott "trvalo udržateľného krmiva" a stali sme sa prvými dodávateľmi mlieka, ktorí sa zaviazali prestať používať geneticky modifikované krmivo pri kŕmení dojníc. Do jari 2019 bude podľa plánu veľká časť z celkového objemu produkcie mlieka skupiny Zott pochádzať z programu "Trvalo udržateľného krmiva" - týmto spôsobom nadobudne trvalá udržateľnosť nový, medzinárodný rozmer.

Bezpečné krmivo
Farmári informujú spoločnosť Zott o tom, ktoré krmivo chcú použiť alebo zakúpiť. Následne sa skontaktujeme s príslušnými výrobcami krmiva a skontrolujeme, či je krmivo v súlade s programom "Trvalo udržateľného krmiva  spoločnosti Zott". Krmivá takto zaregistrované sú zahrnuté do takzvaného "orientačného zoznamu", ktorý je farmárom v najaktuálnejšej forme vždy k dispozícii prostredníctvom internetu. Farmári sa musia zaviazať, že použijú len krmivá uvedené v tomto "orientačnom zozname". Zároveň majú zaručenú nielen bezpečnosť krmiva, ale aj to, že výrobca krmiva je zodpovedajúcim spôsobom monitorovaný. Na druhej strane spoločnosť Zott bude vedieť, ktoré krmivá sa používajú.

Vzorky sa testujú
Okrem toho dostávame vzorky všetkých krmív, ktoré si farmári zakúpili. Tieto vzorky sú potom náhodným výberom analyzované prostredníctvom nášho vlastného kontrolného systému a v spolupráci s externým laboratóriom  – zaisťuje to maximálnu bezpečnosť a transparentnosť pre všetkých zainteresovaných.

Zmena krmiva
Prechod na krmivo bez GMO je v Nemecku regulovaný štátom. Na zaistenie čistého a vysoko kvalitného mlieka sa vyžaduje prechodné obdobie troch mesiacov.
Ako presne to funguje? V prvom kroku sa spotrebujú staré krmivá. Dôležité je zásobníky krmiva následne úplne vyprázdniť a vyčistiť. Farmár potom môže nakupovať iba krmivo, ktoré neobsahuje žiadne geneticky modifikované zložky –  až od tohto okamihu začína plynúť trojmesačné prechodné obdobie. Znamená to, že po dobu troch mesiacov musia dojnice dostávať výhradne krmivo bez geneticky modifikovaných zložiek, až potom sa mlieko môže predávať ako "mlieko bez GMO".