Výroba

S plným nasadením vyrábame z mlieka syr. Viete, že na výrobu 1 kg syru Zottarella je potrebných 8 litrov kravského mlieka? Za dodržovania najprísnejších hygienických predpisov vyrábame denne na vysoko moderných výrobných linkách rôzne varianty syru mozzarella. Obrázky nižšie umožňujú náhľad do výroby Zottarella Minis, ktoré se ako jediné na trhu vyrábajú i vo variante „s bazalkou“.

Doprava Zottarella Minis na viachlavú váhu.

Viachlavá váha s naplneným distribučným tanierom. Viachlavá váha zaistí, aby obsah zároveň zodpovedal hmotnosti uvedenej na balení.

Tzv. "inšpekčný otvor" výrobcu syrov. Slúži k odberu vzoriek a vizuálnej kontrole procesu rezania.

Zottarella Minis v chladiacej vani. K dosiahnutiu bakteriologickej nezávadnosti je nutné rýchle ochladenie hotových guľôčok Mini.