Zrównoważony rozwój w Zott

Zott Caring for Life: Praktykowana, zróżnicowana koncepcja CSR (Corporate Social Responsibility)

Jako renomowany producent produktów żywnościowych uważamy za jedno ze swoich podstawowych zadań, aby działać w duchu przedsiębiorczej odpowiedzialności. Dotyczy to zarówno naszej działalności gospodarczej, jak i współpracy z klientami, dostawcami i pracownikami. Nasza koncepcja odpowiedzialności korporacyjnej rozciąga się na cały łańcuch tworzonej przez nas wartości poprzez obszary surowców, środowiska, jakości i bezpieczeństwa, pracowników, a także społeczeństwa i pozostałych interesariuszy. We wszystkich siedzibach naszej firmy zlokalizowanych w różnych częściach świata uwzględniamy w naszej polityce korporacyjnej i strategicznej aspekty ekologiczne i społeczne. Wspólnie ponosimy odpowiedzialność za ludzi, zwierzęta i środowisko. Zrównoważony rozwój 2016 Raport z działań CSR w wersjach niemieckiej i angielskiej znajdziecie Państwo tutaj.