Zottarella bez GMO

Wszystkie produkty marki Zottarella wytwarzane są z mleka pochodzącego od krów karmionych pochodzącą z Europy paszą wolną od genetycznie modyfikowanych organizmów. Również pozostałe składniki do produkcji Zottarelli, takie jak np. bazylia, są wolne od modyfikacji genetycznych. Na tej stronie dowiedzą się Państwo wszystkiego, co ważne w zakresie polityki „bez GMO” w przedsiębiorstwie Zott.

Jak do tego dążymy

Chcąc jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby konsumentów w zakresie zdrowych, naturalnych i zrównoważonych produktów, rozwinęliśmy w całym przedsiębiorstwie Zott wizję programu „zrównoważonego żywienia”. Wdrażanie programu rozpoczęliśmy już w 2010 roku w Niemczech, a z czasem także i w Polsce. Biorący w nim udział hodowcy zwierząt zobowiązali się nie stosować pasz modyfikowanych genetycznie. Sukcesywnie poszerzamy zakres marek i produktów, które powstają wyłącznie na bazie mleka z gospodarstw stosujących ściśle kontrolowane żywienie zwierząt „bez GMO”.

Konsumenci mogą mieć pełne zaufanie do naszego przyrzeczenia „bez GMO”, ponieważ wprowadziliśmy w firmie Zott kosztowny system kontroli, który znacznie wykracza ponad wymogi prawne w tym zakresie. Doradcy z działu Skupu Mleka regularnie kontrolują pasze stosowane w gospodarstwach, a także to, czy przedstawiona dokumentacja jest kompletna. Dodatkowo uzyskujemy od rolników próbki zakupionej paszy. Zgodnie z naszym wewnętrznym systemem kontroli są one losowo analizowane we współpracy z niezależnym laboratorium. Ponadto korzystamy z usług zewnętrznej firmy, która bada zgodność ze standardami VLOG. W ten sposób zapewniamy wszystkim stronom włączonym w projekt najwyższy poziom bezpieczeństwa i transparentności.

Pewne żywienie

Hodowca jest zobowiązany poinformować firmę Zott o tym, jaką paszę zamierza zastosować lub zakupić. My nawiązujemy kontakt z jej producentem i sprawdzamy jej zgodność z założeniami programu „zrównoważonego żywienia” w Zott. Sprawdzone w ten sposób pasze trafiają na nasza listę rekomendacyjną, która jest na bieżąco aktualizowana i udostępniana naszym rolnikom. Oni z kolei zobowiązują się stosować tylko te pasze, które zostały wpisane na ww. listę. W ten sposób rolnik ma gwarancję, że pasza jest bezpieczna, a jej producent dostatecznie sprawdzony. My z kolei wiemy, jakie pasze są stosowane.

Przestawienie żywienia

Przy przestawieniu żywienia na pasze „bez GMO“ postępujemy według ściśle określonych wytycznych. Przed włączeniem gospodarstwa do programu wymagany jest okres trzymiesięcznej karencji, aby zapewnić najwyższą jakość uzyskanego mleka.

Jak to dokładnie przebiega? W pierwszej kolejności należy zużyć stare zapasy paszy. Następnie bardzo ważne jest, aby dokładnie oczyścić silosy. Finalnie mogą zostać zakupione wyłącznie pasze, które nie zawierają żadnych komponentów modyfikowanych genetycznie. I właśnie od tego momentu rozpoczyna się okres trzymiesięcznej karencji. To znaczy, że krowy mleczne przez trzy miesiące muszą być żywione wyłącznie paszami niezawierającymi modyfikacji genetycznych, a dopiero po upływie tego okresu ich mleko może zostać określane jako mleko „bez GMO”.