Impressum

Zott Polska Sp. z o.o.
ul. Chłodnicza 6
45-315 Opole
Tel. 77 44 34 200
Fax: 77 44 34 205
Internet: www.zott.pl

NIP: 899-02-04-006
Krajowy Rejestr Sądowy 44920
Sąd Rejonowy w Opolu
Wysokość kapitału zakładowego 33.500.000 PLN

Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności
Zott Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizacje, poprawność, kompletność oraz jakość przedstawionych informacji. Roszczenia materialno-prawne lub wynikające z prawa własności intelektualnej wysuwane przeciwko Zott Polska Sp. z o.o., a spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych informacji względnie przez wykorzystanie błędnych i niezrozumiałych informacji, nie przysługuje, o ile ze strony Zott Polska Sp. z o.o. nie udowodniono żadnego umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. Oferta nie ma charakteru wiążącego. Zott Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie wyłączne prawo do zmieniania, uzupełniania, usuwania oraz czasowego lub stałego zawieszenia publikacji, bez wcześniejszego powiadomienia.

Odsyłacze i linki
Pomimo starannej kontroli treści zawartych na stronie nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków. Za treści umieszczone na zewnętrznych linkach całkowitą odpowiedzialność ponosi ich twórca.

Prawa autorskie
Prawo kopiowania treści przygotowanych i publikowanych przez Zott Polska Sp. z o.o. przysługuje wyłącznie Zott Polska Sp. z o.o. Powielanie, używanie zawartości lub drukowanie publikacji bez wyraźnej zgody Zott Polska Sp. z o.o. jest zabronione.