Impresszum

Impresszum
Zott Hungaria Kft.
1118 Budapest
Muskotály u. 11.

Tel.: +36 1 473 3250
Fax: +36 1 473 3273
E-mail: zott(at)zott.hu

Ügyvezető igazgatók
Frank Uszko
Anton Hammer
René Roth

Igazgatótanács
Christine Weber
Simone Mack
Georg Weber

Igazgatótanács elnöke
Christine Weber

Vállalkozási forma: KG
Székhely: Mertingen
Cégbíróság: Augsburg
Cégbejegyzési szám: 1376

Azonosítószám:
DE 127849306
Adószám:
111/183/51004

Beltag
Zott Verwaltung SE
Székhely: Mertingen
Cégbíróság: Augsburg
Cégbejegyzési szám: 27002

Fogyasztó jogosult panaszával a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, vagy a Budapesti Békéltető Testülethez fordulni. (Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet(at)bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 telefon: 06 (1) 488 21 31)
Online vitarendezési platform elérhetősége: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Zott Hungária Kft. nem vállal kötelezettséget az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére.

Felelősségvállalás

Felelősségvállalás
A ZOTT SE & Co. KG nem vállal a weboldalon feltüntetett információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért és minőségéért garanciát. Ezúton kizár a Zott SE & Co. KG minden felelősséget bármilyen közvetett vagy közvetlen kárral kapcsolatban, amely e weboldalon felhasznált vagy nem figyelembe vett, hiányos információk felhasználása nyomán keletkezik, kivéve, ha azok a Zott SE & Co. KG szándékos cselekedetének vagy súlyos gondatlanságának következményei. Minden tartalom kötelezettség nélküli. A ZOTT SE & Co. KG fenntartja a jogot a weboldal részleges vagy teljes megváltoztatására, kiegészítésére, törlésére előzetes bejelentés nélkül, valamint a weboldal nyilvános hozzáférésének időszakos vagy végleges megszüntetésére.

Linkek és hivatkozások
A legnagyobb gondossággal történő tartalmi ellenőrzés ellenére nem vállalunk felelősséget a külső linkek tartalmáért. A hivatkozások tartalmáért kizárólag azon weboldal üzemeltetője felelős.

Copyright
A ZOTT SE & Co. KG weboldalán közzétett tartalmak a ZOTT SE & Co. KG szerzői jogvédelem és más vonatkozó törvények alatt állnak. A tartalmak és a weboldalon közzétett publikációk sokszorosítása, valamint további felhasználása a ZOTT SE & Co. KG hozzájárulása nélkül tilos.