Trvale udržitelný rozvoj společnosti Zott

Společnost Zott se staví k životu odpovědně: Živá a mnohostranná koncepce podnikové odpovědnosti
Jako známý výrobce potravin považujeme za svou povinnost jednat v duchu podnikové odpovědnosti; týká se to našich vlastních podnikových aktivit, jako je spolupráce s našimi zákazníky, dodavateli a zaměstnanci. Koncepce naší podnikové odpovědnosti se uplatňuje v rámci celého hodnotového řetězce, od sektoru surovin přes životní prostředí až po kvalitu a bezpečnost, týká se zaměstnanců i společnosti a zainteresovaných stran.

V našich zahraničních výrobních lokalitách zohledňujeme ekologické, sociální a společenské aspekty naší podnikové politiky a strategické orientace. Máme společnou odpovědnost vůči lidem, zvířectvu a životnímu prostředí.

Zpráva společnosti Zott Group za rok 2016 o udržitelném rozvoji
Zprávu společnosti Zott o udržitelném rozvoji v anglickém a německém jazyce můžete najít zde.