Tiráž

Tiráž
Zott SE & Co. KG
Georg-Zott-Straße 1
86690 Mertingen

Tel.: +49 9078 801 0
Fax: +49 9078 801 110
info(at)zott.de

Představenstvo
Frank Uszko
Anton Hammer
René Roth

Správní rada
Christine Weber
Simone Mack
Georg Weber

Předsedkyně správní rady
Christine Weber

Právní forma: komanditní společnost
Sídlo: Mertingen
Rejstříkový soud: Augsburg
HRA: 1376

DIČ:
DE 127849306
IČO:
111/183/51004

Komplementář
Zott Verwaltung SE
Sídlo: Mertingen
Rejstříkový soud: Augsburg
HRB: 27002

Dovolujeme si upozornit naše zákazníky (účastníky spotřebitelských soutěží), kteří jsou spotřebiteli dle příslušného ustanovení zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tedy ty, kteří mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírají smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jednají, se mohou v případě vzniku sporu s naší společností, který nebude k jejich spokojenosti vyřešen jinými prostředky, vždy obrátit se na Českou obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz) jako na věcně příslušný subjekt dle příslušných ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K podání tohoto návrhu je možné rovněž využít jednotné celoevropské ODR platformy (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS), došlo – li ke vzniku sporu na základě předmětného právního jednání učiněného on-line.

Vyloučení odpovědnosti

Vyloučení odpovědnosti
Společnost Zott SE & Co. KG nenese odpovědnost za aktualitu, správnost, úplnost či kvalitu poskytnutých informací. Nároky vůči společnosti Zott SE & Co. KG vyplývající z odpovědnosti za škody věcného či ideového typu způsobené používáním či nepoužíváním poskytnutých informací, příp. použitím chybných či neúplných informací jsou zásadně vyloučené, nejde-li ze strany společnosti Zott SE & Co. KG prokazatelně o záměr či hrubou nedbalost. Všechny nabídky jsou nezávazné. Společnost Zott SE & Co. KG si vyhrazuje právo měnit, doplňovat, mazat nebo dočasně či definitivně zastavit zveřejňování částí stránek nebo celé nabídky bez zvláštního oznámení.

Odkazy a linky
Přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme odpovědnost za obsah externích linků. Za obsah stran, na které odkazujeme, jsou odpovědní výhradně jejich provozovatelé.

Autorské právo
Autorské právo vůči zveřejněným objektům vytvořených společností Zott SE & Co. KG zůstává majetkem společnosti Zott SE & Co. KG. Rozmnožování nebo použití obsahu nebo tištěných publikací není bez výslovného souhlasu společnosti Zott SE & Co. KG povoleno.