Společnost Zottarella bez genetického inženýrství

Společnost Zottarella bez genetického inženýrství
Všechny naše produkty Zottarella se vyrábějí z mléka krav, které jsou krmeny vybraným krmivem - výlučně bez geneticky modifikovaných organizmů (GMO),  vyprodukovaném z větší části v Evropě. Kromě toho je zajištěno, aby všechny ostatní suroviny a přísady používané ve společnosti Zottarella, jako je např. bazalka, byly vyprodukovány bez použití genetického inženýrství. Na této stránce najdete několik zajímavých faktů o společnosti Zott, která nevyužívá GMO.

Touha po změně
Průzkumy odhalily, že většina Němců je kategoricky proti geneticky modifikovaným krmivům, proto jsme ve společnosti Zott připravili vizi podnikání, která splňuje nároky našich spotřebitelů na zdravé, vysoce kvalitní a trvale udržitelné výrobky. Jedním z jejích prvků je koncepce udržitelného krmení našich dojnic.

Od vize k realitě
V roce 2010 jsme uvedli do praxe program společnosti Zott s názvem "Trvale udržitelné krmení" a stali jsme se prvními dodavateli mléka, kteří se zavázali přestat používat geneticky modifikované krmivo při krmení dojnic. Do jara 2019 bude podle plánu velká část z celkového objemu produkce mléka skupiny Zott pocházet z programu "Trvale udržitelného krmení" - tímto způsobem získá udržitelnost nový, mezinárodní rozměr.

Bezpečné krmení
Farmáři informují společnost Zott o tom, které krmivo chtějí použít nebo zakoupit. Následně se zkontaktujeme s příslušnými výrobci krmiv a zkontrolujeme, zda je krmivo v souladu s programem "Trvale udržitelného krmení" společnosti Zott. Krmiva takto zaregistrovaná jsou zahrnuta do takzvaného "orientačního seznamu", který je farmářům v nejaktuálnější formě k dispozici prostřednictvím internetu. Farmáři se musí zavázat, že použijí jen krmiva uvedená v tomto "orientačním seznamu". Zároveň mají zaručenou nejen bezpečnost krmiva, ale také to, že výrobce krmiva je odpovídajícím způsobem monitorován. Na druhé straně společnost Zott bude vědět, která krmiva se používají.

Vzorky se testují
Kromě toho dostáváme vzorky všech krmiv, která si farmáři zakoupili. Tyto vzorky jsou pak náhodným výběrem analyzovány prostřednictvím vlastního kontrolního systému a ve spolupráci s externí laboratoří - tím se zajišťuje maximální bezpečnost a transparentnost pro všechny zúčastněné subjekty.

Změna krmiva
Přechod na krmivo bez GMO v Německu reguluje stát. Pro zajištění čistého a kvalitního mléka se vyžaduje přechodné období tří měsíců.
Jak přesně to funguje? V prvním kroku se spotřebují stará krmiva. Důležité je následně zásobníky krmiva zcela vyprázdnit a vyčistit. Farmář pak může nakupovat pouze krmivo, které neobsahuje žádné geneticky modifikované složky - pouze od tohoto okamžiku začíná běžet tříměsíční přechodné období. Znamená to, že po dobu tří měsíců musí dojnice dostávat výhradně krmivo bez geneticky modifikovaných složek, až potom se mléko může prodávat jako "mléko bez GMO".